Itsepuolustus - hosinsul

HTKD 0069-EditMonelle naiselle, ja myös miehelle, kyky itsensä puolustamiseen on impulssi hakeutua kamppailulajien pariin. On kuitenkin harhaluulo, että 50 kg painavasta 160 cm pitkästä naisesta tai hennosta miehestä tulee päällekarkaajat ketoon kaatava taistelukone muutamalla itsepuolustuskurssilla tai kuntonyrkkeilytunnilla.

Lähikamppailussa totuus on raaka: suurimmassa osassa tilanteita ratkaisee koko, massa ja voima - yhdistelmä, jota vastaan voi taistella vain säilyttämällä kontrolloidun asenteen, voitontahdon, aloitekyvyn sekä kyvyn käyttää tehokkaita itselle sopivia tekniikoita. Aseettomassa kamppailussa on kolme pääetäisyyttä: potkuetäisyys, lyöntietäisyys ja tartuntaetäisyys. Vaikka potkuetäisyys onkin taekwondon luonnollisin puolustusetäisyys, korostetaan Helsingin Taekwondoseuran opetuksessa myös muiden etäisyyksien riittävää hallintaa itsepuolustustilanteissa. Edistyneempien harjoittelijoiden ohjelmassa onkin paljon lyönti- ja mattotekniikkaa, mikä erottaa seuramme opetuksen kansainvälisestä perustaekwondosta, joka keskittyy lähes täysin jalkatekniikkaan.HTKD 0586 stoppari

HTKD 0641 hallinta

 

 

Helsingin Taekwondoseurassa opetamme kohtaamaan erilaiset aggressiotilanteet valmistautuneena ja realistisin tekniikoin varautuneena. Haluamme, että mustan vyön seurassamme ansainneet kykenevät uskottavasti puolustautumaan erilaisissa tilanteissa. Itsepuolustustekniikkamme on valittu taekwondon harrastajan näkökulmasta siten, että niillä voidaan puolustautua tehokkaasti mahdollisimman paljon taekwondon tekniikkaa, liikkumista ja taktiikkaa hyödyntäen. Itsepuolustukseen soveltuvat tekniikat ovat tietyllä tavalla kaikille lajeille yhteisiä ja ideoita sovelluksiimme onkin lainattu myös muista kamppailulajeista.

HTKD 0075-Edit

 

 

 

Uhkatilanteisiin valmistauduttaessa on kuitenkin aina muistettava, että kukin puolustaja ja vastustaja ovat yksilöitä ja jokainen tilanne erilainen. Aidossa itsepuolustustilanteessa ei ole sääntöjä. Yksi tekniikka sopii yhdelle ja toinen toiselle. Perusteiden oppimisen jälkeen olennaisinta onkin keskittyä itselle sopivimpiin tapoihin puolustautua ja vahvistaa siihen liittyvää teknistä osaamista. Yksittäisiä jippoja oppii kursseilla ja kirjoista, on kokonaan toinen asia kyetä niitä käyttämään häikäilemättömästi stressitilanteessa. Harjoittelun ja onnistumisen kautta syntyy terve itseluottamus kykyihin puolustaa itseään. Musta vyö taekwondossa on kova juttu. Näiden naisten ja miesten yli ei kävellä salilla, eikä elämässä.